من عاشق امام سجاد (ع) هستم | شیعه سِی

منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق امام سجاد (ع) هستم

کمپین من عاشق امام سجاد (ع) هستم

من عاشق امام سجاد (ع) هستم

**your signature**

4 signatures = 0% of goal
0
1,000

لطفا این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشق امام سجادم…

فهرست عاشقان
4 امین ر قم ایران اردیبهشت ۰۱, ۱۳۹۸
3 رامین تکین فردیس کرج ایران دی ۱۲, ۱۳۹۴
2 امیرحسن ریاضی کابل افغانستان مرداد ۲۵, ۱۳۹۴
1 العبد الاحقر قم ایران مرداد ۲۲, ۱۳۹۴