کمپین من عاشق قرآن هستم | شیعه سِی

منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق قرآن هستم

کمپین من عاشق قرآن هستم

من عاشق قرآن هستم

**your signature**

4 signatures = 0% of goal
0
1,000

لطفا این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشق قرآنم…

فهرست عاشقان
4 hamed puortabrizIranاردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶
3 رامین تکینفردیس کرجایراندی ۱۲, ۱۳۹۴
2 مصژفی یعقوبیMashhadIranمرداد ۲۴, ۱۳۹۴
1 العبد الاحقرقمایرانمرداد ۲۲, ۱۳۹۴

تا مهمانی خدا…