من عاشق امام کاظم (ع) هستم | شیعه سِی

منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق امام کاظم (ع) هستم

کمپین من عاشق امام کاظم (ع) هستم

من عاشق امام کاظم (ع) هستم

**your signature**

3 signatures = 0% of goal
0
1,000

لطفا این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشقم امام کاظمم…

فهرست عاشقان
3 Ali Rostamiqorvehiranدی ۲۵, ۱۳۹۸
2 رامین تکینفردیس کرجایراندی ۱۲, ۱۳۹۴
1 العبد الاحقرقمایرانمرداد ۲۳, ۱۳۹۴

تا مهمانی خدا…