من عاشق امام جواد (ع) هستم | شیعه سِی
منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق امام جواد (ع) هستم

کمپین من عاشق امام جواد (ع) هستم

من عاشق امام جواد (ع) هستم

%your signature%

You can add formatting using markdown syntax - read more
5 signatures = 1% of goal
0
1,000

لطفا این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشق جوادم…

فهرست عاشقان
5عمادرضا شکرزادهTonekabon Iranآذر ۰۲, ۱۳۹۹
4سیدجواد مهدوی ??اسفند ۲۰, ۱۳۹۶
3رامین تکینفردیس کرج ایراندی ۱۲, ۱۳۹۴
2محب المهدیارومیه ایرانشهریور ۲۳, ۱۳۹۴
1العبد الاحقرقم ایرانمرداد ۲۳, ۱۳۹۴

تا مهمانی خدا…