من عاشق امام جواد (ع) هستم | شیعه سِی

منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق امام جواد (ع) هستم

کمپین من عاشق امام جواد (ع) هستم

من عاشق امام جواد (ع) هستم

**your signature**

4 signatures = 0% of goal
0
1,000

لطفا این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشق جوادم…

فهرست عاشقان
4Mr سیدجواد مهدویاسفند ۲۰, ۱۳۹۶
3 رامین تکینفردیس کرجایراندی ۱۲, ۱۳۹۴
2 محب المهدیارومیهایرانشهریور ۲۳, ۱۳۹۴
1 العبد الاحقرقمایرانمرداد ۲۳, ۱۳۹۴

تا مهمانی خدا…