من عاشق امام حسین (ع) هستم | شیعه سِی

منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق امام حسین (ع) هستم

کمپین من عاشق امام حسین (ع) هستم

من عاشق امام حسین (ع) هستم

**your signature**

23 signatures = 2% of goal
0
1,000

لطفا این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشق امام حسینم…

فهرست عاشقان
23Ms mohammad mobrnIranاسفند ۱۷, ۱۳۹۶
22 Reza AlikhaniEsfahanIranآبان ۱۷, ۱۳۹۶
21 محمد رضا hفارسIranآبان ۱۶, ۱۳۹۶
20 Poorya Pooladvandشهریور ۲۷, ۱۳۹۶
19 عبدالمجید قصابیبندردیلمایرانفروردین ۰۵, ۱۳۹۶
18 امین رقمایراندی ۳۰, ۱۳۹۵
17 محمدرضا باستانیرشتآذر ۱۰, ۱۳۹۵
16 ابوذر ایزدپناهآبان ۰۳, ۱۳۹۵
15 رامین تکینفردیس کرجایراندی ۱۲, ۱۳۹۴
14 محمدطاهر ابوالفضلیفریدونکنارایرانآذر ۱۵, ۱۳۹۴
13 جواد صدوقیان زادهبندرعباسIranآبان ۰۴, ۱۳۹۴
12 soheilnima soheilnimaآبان ۰۲, ۱۳۹۴
11 مهدی گنجیتهرانIranشهریور ۲۱, ۱۳۹۴
10 علی نواییتهرانIranشهریور ۱۷, ۱۳۹۴
9 بهرام موحدی کیاshonbehIranشهریور ۱۵, ۱۳۹۴
8 مهراب خاوریتهرانایرانشهریور ۱۲, ۱۳۹۴
7 اسما محمدیاهوازایرانشهریور ۱۰, ۱۳۹۴
6 محسن هاشمیفارسایرانشهریور ۰۷, ۱۳۹۴
5 زین العابدین بهزادی پورتهرانایرانشهریور ۰۷, ۱۳۹۴
4 سیدحسین جوادیشهریور ۰۶, ۱۳۹۴
3 Matin ZandiTehranIranشهریور ۰۴, ۱۳۹۴
2 امیرحسن ریاضیکابلافغانستانمرداد ۲۵, ۱۳۹۴
1 العبد الاحقرقمایرانمرداد ۲۲, ۱۳۹۴

تا مهمانی خدا…