من عاشق امام حسین (ع) هستم | شیعه سِی
منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق امام حسین (ع) هستم

کمپین من عاشق امام حسین (ع) هستم

من عاشق امام حسین (ع) هستم

%your signature%

You can add formatting using markdown syntax - read more
25 signatures = 3% of goal
0
1,000

لطفا این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشق امام حسینم…

فهرست عاشقان
25محمد ناغونیاصفهان Iranآبان ۱۸, ۱۳۹۹
24حجت مطلق ??مهر ۱۰, ۱۳۹۹
23mohammad mobrn Iranاسفند ۱۷, ۱۳۹۶
22Reza AlikhaniEsfahan Iranآبان ۱۷, ۱۳۹۶
21محمد رضا hفارس Iranآبان ۱۶, ۱۳۹۶
20Poorya Pooladvand ??شهریور ۲۷, ۱۳۹۶
19عبدالمجید قصابیبندردیلم ایرانفروردین ۰۵, ۱۳۹۶
18امین رقم ایراندی ۳۰, ۱۳۹۵
17محمدرضا باستانیرشت ??آذر ۱۰, ۱۳۹۵
16ابوذر ایزدپناه ??آبان ۰۳, ۱۳۹۵
15رامین تکینفردیس کرج ایراندی ۱۲, ۱۳۹۴
14محمدطاهر ابوالفضلیفریدونکنار ایرانآذر ۱۵, ۱۳۹۴
13جواد صدوقیان زادهبندرعباس Iranآبان ۰۴, ۱۳۹۴
12soheilnima soheilnima ??آبان ۰۲, ۱۳۹۴
11مهدی گنجیتهران Iranشهریور ۲۱, ۱۳۹۴
10علی نواییتهران Iranشهریور ۱۷, ۱۳۹۴
9بهرام موحدی کیاshonbeh Iranشهریور ۱۵, ۱۳۹۴
8مهراب خاوریتهران ایرانشهریور ۱۲, ۱۳۹۴
7اسما محمدیاهواز ایرانشهریور ۱۰, ۱۳۹۴
6محسن هاشمیفارس ایرانشهریور ۰۷, ۱۳۹۴
5زین العابدین بهزادی پورتهران ایرانشهریور ۰۷, ۱۳۹۴
4سیدحسین جوادی ??شهریور ۰۶, ۱۳۹۴
3Matin ZandiTehran Iranشهریور ۰۴, ۱۳۹۴
2امیرحسن ریاضیکابل افغانستانمرداد ۲۵, ۱۳۹۴
1العبد الاحقرقم ایرانمرداد ۲۲, ۱۳۹۴

تا مهمانی خدا…