من عاشق حضرت فاطمه زهرا (س) هستم | شیعه سِی
منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق حضرت فاطمه زهرا (س) هستم

کمپین من عاشق حضرت فاطمه زهرا (س) هستم

من عاشق حضرت فاطمه زهرا (س) هستم

%your signature%

You can add formatting using markdown syntax - read more
13 signatures = 1% of goal
0
1,000

لطفا این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشق حضرت زهرام…

فهرست عاشقان
13mohsen babaeiisfahan Iranمهر ۱۱, ۱۳۹۹
12حسن محمدیHerat Afghanistanاسفند ۰۱, ۱۳۹۸
11mahdi aspananifereydonshahr iranاردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷
10امین رقم ایراندی ۳۰, ۱۳۹۵
9محمود سلطانیتهران ایرانآبان ۱۱, ۱۳۹۵
8ایمان یونسی ??بهمن ۱۲, ۱۳۹۴
7رامین تکینفردیس کرج ایراندی ۱۲, ۱۳۹۴
6mahya 313تهران ایرانشهریور ۱۳, ۱۳۹۴
5جواد زینلیتهران ایرانمرداد ۲۶, ۱۳۹۴
4امیرحسن ریاضیکابل افغانستانمرداد ۲۴, ۱۳۹۴
3محمد کلاهونتبریز ایرانمرداد ۲۴, ۱۳۹۴
2Sh BaQom Iranمرداد ۲۴, ۱۳۹۴
1العبد الاحقرقم ایرانمرداد ۲۲, ۱۳۹۴

تا مهمانی خدا…