من عاشق امام باقر (ع) هستم | شیعه سِی

منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق امام باقر (ع) هستم

کمپین من عاشق امام باقر (ع) هستم

من عاشق امام باقر (ع) هستم

**your signature**

3 signatures = 0% of goal
0
1,000

لطفا این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشق امام باقرم…

فهرست عاشقان
3 رامین تکین فردیس کرج ایران دی ۱۲, ۱۳۹۴
2 هادی الفتی علی آبادی صحنه ایران مرداد ۲۴, ۱۳۹۴
1 العبد الاحقر قم ایران مرداد ۲۳, ۱۳۹۴