من عاشق خدا هستم | شیعه سِی

منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق خدا هستم

کمپین من عاشق خدا هستم

من عاشق خدا هستم

**your signature**

13 signatures = 1% of goal
0
1,000

لطفا این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشق خدام…

فهرست عاشقان
13 محمود کاویانیقمایرانآذر ۱۰, ۱۳۹۸
12 هليا حيدرينيمورايرانخرداد ۰۵, ۱۳۹۶
11 رامین تکینفردیس کرجایراندی ۱۲, ۱۳۹۴
10 محمد امین ناظم الرعایادی ۰۵, ۱۳۹۴
9 امیر رهامهر ۱۶, ۱۳۹۴
8 یوسف اشرفیمیاندوآبشهریور ۲۰, ۱۳۹۴
7 بهرام موحدی کياشنبهIranشهریور ۱۳, ۱۳۹۴
6 مجتبی شکورشهریور ۱۱, ۱۳۹۴
5 سید محمود طیبیتهرانIranشهریور ۰۶, ۱۳۹۴
4 محمدرضا فرهادیتهرانایرانشهریور ۰۵, ۱۳۹۴
3 فاطمه صادقباصفهانایرانشهریور ۰۴, ۱۳۹۴
2 زهرا تقی نژادتهرانIranمرداد ۳۱, ۱۳۹۴
1 العبد الاحقرقمایرانمرداد ۲۲, ۱۳۹۴

تا مهمانی خدا…