من عاشق امام علی (ع) هستم | شیعه سِی
منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق امام علی (ع) هستم

کمپین من عاشق امام علی (ع) هستم

من عاشق امام علی (ع) هستم

%your signature%

You can add formatting using markdown syntax - read more
14 signatures = 1% of goal
0
1,000

لطفا این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشق امام علیم…

فهرست عاشقان
14علی شرفیمرند Iranتیر ۳۱, ۱۳۹۹
13Shams BakhtiyariKabul Afghanistanتیر ۱۷, ۱۳۹۸
12sirous safariEsfahan Iranتیر ۰۷, ۱۳۹۶
11امین رقم ایراندی ۲۹, ۱۳۹۵
10حامد ق قبهبهان ایرانبهمن ۱۶, ۱۳۹۴
9علیرضا زارعتهران ایراندی ۱۹, ۱۳۹۴
8رامین تکینفردیس کرج ایراندی ۱۲, ۱۳۹۴
7امينا حسينيتهران ايرانمهر ۱۰, ۱۳۹۴
6agha mortezaبجنورد Iranشهریور ۲۷, ۱۳۹۴
5محمد سبحانیملایر ایرانشهریور ۱۶, ۱۳۹۴
4سیدمحمود طیبیتهران Iranشهریور ۰۶, ۱۳۹۴
3علی حیدریقم ایرانمرداد ۲۵, ۱۳۹۴
2امیرحسن ریاضیکابل افغانستانمرداد ۲۴, ۱۳۹۴
1العبد الاحقرقم ایرانمرداد ۲۲, ۱۳۹۴

تا مهمانی خدا…