اولین بار است که به شیعه سِی آمده اید؟ لطفا راهنما را مشاهده فرمایید.
x

مقایسه شرایط و موارد سقوط نفقه در حقوق ایران و فقه اسلام

+1 امتیاز
174 بازدید
سوال شده مرداد 14, 1394 در فقه و احکام شرعی توسط امین  
برچسب گذاری دوباره مرداد 14, 1394 توسط العبد

با سلام
در مورد مقایسه شرایط و موارد سقوط نفقه در حقوق ایران و فقه اسلام شیعی برای پایان نامه ام اطلاعات کاملی می خواهم لطفا اگر مطلبی دارید ارسال کنید .
یاعلی


کانال های مذهبی شیعه سِی

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده شهریور 20, 1394 توسط العبد (4,049 امتیاز)   3 11 24

با عرض سلام و تشکر بابت ارتباطتان با شیعه سِی
متاسفانه اطلاعات کاملی در این زمینه (در حدی که بتوان پایان نامه را با آن تکمیل نمود) نداریم، با این حال مطالبی را خدمتتان ارائه می کنیم.امیدواریم مفید باشند.

سقوط نفقه در حقوق ایران
شرایط سقوط نفقه زوجه:
١_نشوز زن
نشوز در لغت به معنای بلند شدن ، ارتفاع و سرکشی است و در مقابل تمکین قرار دارد. برای زن ناشزه در کتاب فقها علامت های سه گانه ذیل را بیان کرده اند:
عبوس کردن در روی شوهر، تمرد در برابر حاجتهای شوهر و تغییر عادات خود در آداب او
قانون مدنی ایران به طور تلویحی و در ماده ١١٠٨ ، زن ناشزه راتعریف کرده و حکم او به عدم استحقاق به دریافت نفقه را به صورت ذیل بیان می کند:
« هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»
زنی که اهتمام به انجام وظایف زوجیت داشته باشد، ممکنه و زنی که از انجام ان وظایف خودداری کند، ناشزه نامیده می شود.
پس با توجه به صراحت ماده ١١٠٨ق.م که مبتنی بر قول اجماعی فقهای امامیه می باشد،حق دریافت نفقه توسط زوجه با نشوز او ساقط می شود. اما زن با وجود مانع مشروع، می تواند از انجام وظایف زوجیت امتناع کرده و این امتناع، مسقط حق دریافت نفقه نخواهد بود.
لذا دو سوالی که باید به ان ها پاسخ روشن داده شوداین است که: مانع مشروع چیست؟ و وظایف زوجیت آیا در قانون تصریح شده است؟
از مواد١٢٣٣،١١٠٣،١١٠۴،١١٠۵،١١١۴،١١١٧،قانون مدنی می توان وظایف زوجیت را به ترتیب ذیل برشمرد که بعضی از آن ها وظیفه طرفین و بعضی دیگر از وظایف اختصاصی زن می باشد.
١-حسن معاشرت با یکدیگر (وظایف زن و شوهر)
٢-معاضدت با یکدیگر در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد (وظیفه طرفین)
٣-پذیرش ریاست خانواده از طرف زوجه که بر عهده مرد است.
٤-سکنی کردن در منزلی که شوهر تعیین کرده است مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
٥-احترام و رعایت نظر شوهر مبنی بر منع زن از اشتغال به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا زن باشد.
٦- عدم پذیرش سمت قیمومت بدون رضایت شوهر.
به موارد بالا باید تمکین به معنای خاص(نزدیکی جنسی) را نیز اضافه کنیم که به لحاظ وضوح، مقنن ذکری از آن به عمل نیاورده است.
اما همانطور که بیان کردیم، زن با داشتن مانع مشروع می تواند از انجام وظایف زوجیت خود امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه او نمی باشد.
موانع مشروع عبارتند از:
١- در صورتی که حق تعیین منزل به زن داده شده باشد، زن می تواند از حضور در منزل شوهر خودداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید.
٢-اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد،زوجه می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور،معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
٣-زن می تواند تا مهر بر او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروع بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
در توضیح این ماده چند نکته باید یاد آوری شود:
اول-وظایی که در این ماده، نام برده شده منظور تمکین به معنای خاص می باشد(استمتاع جنسی شوهر از زن) والا زن مکلف به انجام سایر وظایف زوجیت می باشد.
دوم- مهریه زن نباید موجل باشد بلکه باید حال باشد. به تعبیر دیگر در صورتی که هنگام جاری ساختن صیغه عقد نکاح، برای پرداخت مهریه به شوهر فرصتی داده شود(مثلا ذکر شود که یک سال پس از وقوع عقد شوهر مکلف به پرداخت مهریه می باشد،)زن باید تسلیم مرد شود و در صورت امتناع حق نفقه ندارد.
٤-هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد،زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
٥-ممانعت از وطی دبر
٦-مواردی که با وجود رابطه زوجیت،نزدیکی بازوجه حرام است.این موارد عبارتنداز:
الف_بودن زوجه در حال حیض و نفاس
ب_بودن زوجه در حال روزه واجب
ج_انجام عمل واجبی که وقت آن مضیق باشد مانند اقامه نماز
د_چنانچه زن بیمار باشد و پزشک او را از آمیزش ممنوع کرده باشد.
ه_زمانیکه زن شوهر دار در عده شبهه است و شوهر باید عزلت گزیند.
و_در حالت احرام و اعتکاف واجب زن
ز_ایلاء و ظهار بل از تکفیر
در کلیه موارد فوق ،هرچند نزدیکی با زوجه حرام و مرد امکان تمتع جنسی از زن را ندارد، ولی نفقه زن ساقط نمی شود.
٧-اگر آلت تناسلی مرد بزرگ باشد و زن ضعیف باشد، شوهر از وطی او منع می شود و نفقه زن ساقط نمی شود ولی شوهر حق فسخ نکاح را دارد.
٨-اگر زن رتقاء یا قرناء باشد.
٩-افضاء صغیره: چنانچه زوج بر اثر نزدیکی با زوجه صغیره باعث افضاء او شود،نشوز روجه باعث سقوط نفقه اونیست و مرد باید مادام العمر نفقه زوجه را بپردازد. حتی اگر زن خود را طلاق دهد ، باید پس از طلاق و حتی پس از شوهر کردن مجدد زن نفقه او را بپردازد.
١٠-خروج زن از منزل برای انجام وظایف و تکالیف مذهبی واجب_مثلا در صورتی که زن مستتیع شود و برای انجام حج بخواهد از منزل بیرون رود و  شوهر اجازه ندهد، زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز و سقوط نفقه نیست
در تمامی موارد ١٠ گانه فوق ، هرچند زن از انجام وظایف زوجیت خود امتناع کرده است،اما چون موارد مذکور، از موارد مشروع شناخته شده،لذا زن ناشزه محسوب نمی شود و به همین دلیل نفقه او ساقط نخواهد شد.
در پایان این بحث چند نکته قابل ذکر است:
-چنانچه زوج از روی اکاه با زوجه مواقعه کند، نفقه او را باید بدهد.
-چنانچه زوجه به خانه شوهر خود نرود و در خانه خودش به شوهر اظهار اطاعت کند و شوهر به ناچار با زن در منزل او بماند،تمکین محسوب نشده و زن ناشزه است.
- اگر زوجه ناشزه باردار باشد،حق نفقه ندارد.

٢-ارتداد:
از دیگر موارد سقوط نفقه ،ارتداد زوجه می باشد. چنانچه پس از ازدواج ، زن مسلمان مرتد شود،اگر قبل از دخول ونزدیکی شوهر باشد، علاوه بر سقوط نفقه، مهریه او نیز ساقط می شود.چنانچه پس از عمل زناشویی و دخول ، زوجه یا زوج مرتد شود،(اعم از مرتد ملی یا فطری)، پس از سپری شدن عده،نکاح منفسخ می شود.(البته اگر زوج مرتد فطری باشد فورا نکاح منفسخ میشود ولی زن نیز باید عده نگه دارد.) و در مدت عده ،حق نفقه ندارد و پس از سپری شدن مدت عده ،رابطه نکاح به طور کامل قطع اما زمان قطع از لحظه ارتداد محسوب می شود.
ولی در هر صورت چون نزدیکی واقع شده است،مهریه ساقط نمی شود.

٣-انحلال نکاح:
ماده ١١٢٠ قانون مدنی در بیان موارد انحلال نکاح چنین می گوید:
«عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.»
هانطور که ملاحظه می شود، این ماده قانونی فقط به ذکر ٣ مورد از موارد انحلال نکاح پرداخته است.اما باید بدانیم که در عقد انقطاع نه تنها به بذل مدت بلکه با انقضا و سپری شدن مدت نیز، عقد نکاح منحل می شود و هم چنین  در صورت فوت یکی از زوجین، عقد نکاح منحل می شود. لذا در مجموع می توان چنین گفت که نکاح دائم به فسخ، طلاق و فوت یکی از زوجین منحل می شود و در نکاح موقت ،بذل مدت، فسخ و فوت یکی از زوجین موجبات انحلال نکاح شمرده می شود.هرکدام از موارد انحلال نکاح ،دارای مقدمات و آثار و نتایج حقوقی خاص خود از لحاظ عده ،مهریه، امکان یا عدم امکان رجوع،نفقه میباشد که باید در جای خود مورد بررسی واقع شود اما در اینجا فقط به بحث سقوط نفقه در موارد انحلال نکاح پرداخته و یکایکموارد گوناگون را بررسی می کنیم:
الف-طلاق
طلاق بر دو قسم است؛ بائن و رجعی که در طلاق بائن زوج،حق رجوع نداردکه موارد آن عبارت است از: طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، طلاق زن یائسه ، طلاق خلع و مبارت مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینک وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
اما طلاق رجعی،به طلاقی اطلاق می شود که در مدت عده برای شوهر حق رجوع است.
ماده ١١٠٩ قانون مدنی چنین اشعار می دارد:
«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد،زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.»
لذا بر طبق ماده فوق،زن مطلقه در شرایط ذیل حق دریافت نفقه ندارد:
_مطلقه(رجعیه) ناشزه:چنانچه طلاق در حال نشوز واقع شود،زن حق دریافت نفقه در طول مدت عده،ندارد.
_مطلقه بائنه:چنانچه طلاق از نوع بائن باشد،زوجه غیر حامله در مدت عده حق دریافت نفقه ندارد.لازم به ذکر است که عده متعه و عده شبهه هم در حکم عده مطلقه بائنه است.
ب-فسخ نکاح
ماده ١١٠٩ قانون مدنی ،حکم سقوط نفقهدر ایام عده انحلال نکاح به دلیل فسخ را نیز بیان کرده است. بر طبق مفاد صریح این ماده،چنانچه نکاح فسخ شود،زن در مدت عده به شرط عدم حمل از شوهر خود حق دریافت نفقه را ندارد.

سقوط نفقه در فقه اسلام
سقوط تکلیف انفاق
الف)- نشوز زوجه
مانع بودن نشوز از استحقاق نفقه، مورد اتفاق همه فقهای شیعه و اهل سنت است. امّا این که نشوز چیست و چه چیزی زن را ناشزه می کند؟ باید تبیین شود. نشوز در لغت شامل سرکشی مرد و زن است؛ امّا بیشتر به معنای عدم اطاعت زن از شوهر در مسائلی است که بر اساس زوجیّت از نظر شرع و قانون بر عهده زن می باشد.[28](طریحی، 1408ق: ج4، ص312) البته هر نوع مخالفت زن از شوهر منجر به ناشزه شدن نمی شود، بلکه ناشزه شدن فقط در اثر مخالفت در اموری است که بر مبنای وظایف زوجیّت بر زوجه واجب می باشد.
بنابراین نمی توان هرگونه ناسازگاری یا بدرفتاری از سوی زوجه را موجب نشوز دانست.[29] (محقق داماد، 1374: ص97) زیرا اگرچه انجام ندادن بعضی احتیاج های شوهر از جمله عدم تهیه غذا عرفاً نوعی بدرفتاری و ناسازگاری شمرده می شود؛ امّا از امور واجب بر زوجه نیست. صاحب مسالک می فرماید: «دشنام دادن از نشوز و مقدمات نشوز شمرده نمی شود». (شهید ثانی، 1416ق: ج1، ص571) لذا فقها بین بدرفتاری که نشانة نشوز است؛ امّا به مرحله نشوز هنوز نرسیده است با نشوز فرق گذاشته اند و برای نوع اول احکامی در نظر گرفته اند. صاحب شرایع نوشته است: «هنگامی که نشانه های نشوز از ناحیه زوجه ظاهر شود مثل این که در برخورد ترشرویی کند یا نسبت به نیازهای مرد کسل و بی حال باشد یا این که آدابش را نسبت به مرد تغییر دهد بعد از موعظه، می تواند او را از معاشرت محروم نماید». (حلّی، 1403ق: ص338) قانونگذار در ماده 1108ق.م. بیان می کند: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیّت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود». این عبارت، تفسیر معنی نشوز می باشد؛ یعنی از انجام وظایف زوجیّت بدون مانع مشروع امتناع نماید. چنانچه امتناع ناشی از مانع شرعی یا قانونی باشد، نشوز و عدم اطاعت زن محقق نخواهد شد. بدین جهت امور ذیل موجب سقوط نفقه نخواهد شد:
- مبتلا شدن زن به مرض رتقا، قرنا یا هر مرضی که شرعاً و عقلاً مانع از استمتاع است. (نجفی، 1366: ج31، ص312)
- پزشک خروج زوجه از منزل را جهت مداوا لازم بداند؛ زیرا حفظ جان شرعاً واجب می باشد. (همان، ص308)
- اگر خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن در یک منزل باشد، زن می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود. (ماده 1115 ق.م.)
- انجام تکالیف شرعی که بر زن واجب است، البته در صورتی که اطاعت از شوهر با انجام واجب شرعی مانند حج واجب و روزه ماه مبارک و غیره در تعارض باشد؛ یعنی واجب شرعی، از نوع واجب مضیق باشد. امّا اگر واجب شرعی از نوع واجب موسع باشد، مثل روزه قضا یا نماز قضا که زن می تواند در وقت دیگری انجام دهد، دیگر اطاعت از شوهر تعارضی با واجب شرعی ندارد، لذا عدم اطاعت از شوهر موجب نشوز می شود. (همان، ص314، محقق داماد، 1374، ص293)

ب)- انحلال نکاح
انفاق، تکلیفی است از طرف مرد در قبال اطاعت زن از شوهر یا تمکین وی که بر اثر زوجیّت به وجود آمده و به طور اصولی با زوال زوجیّت، تعهد طرفین هم از بین خواهد رفت. مواردی که با انحلال نکاح تکلیف به نفقه ساقط می شود، شامل طلاق، فسخ نکاح، فوت همسر است. (سرخسی، 1406ق: ج5، ص187 ؛ حلی، 1410ق: ج2، ص36)

حکم شرعی سقوط نفقه
استفتاء:
در چه صورت دادن نفقه زن، از عهده شوهر ساقط می‏شود؟
پاسخ:
همه مراجع (به جز تبریزی): در صورتی كه زن از ادای حقوق شرعی خود نسبت به شوهر سرپیچی كند.(توضیح‏ المسائل مراجع، م 2413 ؛ وحید، توضیح‏ المسائل، م 2477 ؛ نوری، توضیح‏ المسائل، م 2409 ؛ دفتر: خامنه‏ ای)
آیةاللَّه تبریزی: اگر زن از ادای حقوق شرعی خود نسبت به شوهر سرپیچی كند، بنابر احتیاط واجب پرداختن نفقه از عهده شوهر ساقط می‏شود.(تبریزی، توضیح‏ المسائل مراجع، م 2413.)
(احكام زن و شوهر، سیدمجتبی حسینی، كد: 29/500033)

برگرفته از: پرسمان - qanaatiyan - پایگاه حوزه

0 امتیاز
پاسخ داده شده شهریور 20, 1394 توسط العبد (4,049 امتیاز)   3 11 24

نفقه زن از دیدگاه قرآن و سنت
موارد سقوط نفقه زن
:
الف) زوجه صغيره:
اگر تمکين را شرط بدانيم نفقه زوجه صغيره واجب نخواهد شد زيرا زوجه صغيره توانايي و قدرت تمکين را ندارد اگر چه زوج دخول نمايد و دليل اين امر اصالت برائت ذمه از گردن زوج کبير است. البته بعضي نفقه صغيره را واجب مي‌دانند زيرا معتقدند که عدم تمکين وي به خاطر عذر شرعي است و سب نشوز نمي‌‌گردد.(1) گروهي نيز همچون شهيد ثاني و امام خميني (ره) زوجه صغيره‌اي را که قابليت ديگر استمتاعات (غير از وطي) را نداشته باشد به اجماع، مستخق نفقه ندانسته‌اند.(2)
ب‌) زوجه کبيره و زوج صغير:
برخي اين عقيده را دارند که اگر زن کبيره و شوهر صغير باشد بر شوهر انفاق واجب نخواهد بود ولي اين عقيده را نمي‌توان مورد قبول قرار داد زيرا چنانچه گفتيم از طرف زن تمکين مزبور مسلم است ولي براي شوهر مانعي وجود دارد و آن هم صغير بودن اوست بنابراين دليلي بر سقوط نفقه و عدم وجوب آن وجود ندارد اما عده‌اي مي‌گويند که در اين مورد انفاق از طرف شوهر هم واجب است اگر چه صغير هم باشد. پس بنابر نظر شيخ طوسي در اين مورد نفقه واجب نيست زيرا تمکين وقتي موثر است که شوهر بتواند از او تمتع ببرد اما نظر محقق و ساير فقها بر اين است که در نظر شرع وقوع عقد و تمکين زن براي وجوب نفقه کافي است يعني نفقه منوط به تحقيق اين دو شرط است خواه شوهر از او تمتع ببرد يا نبرد به هر حال نفقه به علت وجود شرايط و فقدان مانعي از جانب زن واجب مي‌شود.
ج) نفقه در صورت اشتغال زن به عبادت:
اگر زن مشغول عبادت شود مثلاً نماز بخواند و يا روزه بگيرد از دو حالت خارج نيست يا عبادت او واجب است يا نيست و بهر حال يا به اذن شوهر است يا بدون اذن شوهر. به طوري که اگر واجب نباشد و بدون اذن شوهر باشد و شوهر هم مطالبه استمتاع بکند و زن حاضر نشود نشوز تحقق پيدا کرده و نفقه ساقط مي‌شود ولي در حالتهاي ديگر نفقه ساقط نمي‌شود اگر زن روزه مستحبي گرفت و مرد مانع شد و او راضي به افطار کردن نشده ناشزه است و نفقه‌اش ساقط مي‌شود.(3)
د) زوجه بيمار:
فقهاي اماميه معتقدند که نفقه زوجه بيمار ساقط نمي‌شود. صاحب جواهر مي‌گويد که در اين مورد عقيده مخالفي مشاهده نکرده‌ام.(4) زيرا علاوه بر اصل وجوب و عموم ادله چيزي که باعث سقوط نفقه بشود وجود ندارد چرا که شوهر مي‌تواند با استمتاعات ديگري از همسرش بهره ببرد. اگر بيماري قبل از عقد بوده و بيماري زوجه را از زوج پنهان کرده باشند که در اين صورت شوهر مي‌تواند از خيارتدليس يا عيب استفاده کند ولي اگر بعد از عقد زوجه بيمار شده باشد نه حتي نفقه از او ساقط نمي‌شود بلکه عرف و انصاف هم مي‌گويد که همچين زوجه‌اي به توجه و مراقبت بيشتر مورد نياز است.
ه) زوجه مرتد:
اگر زوجه اهل ذمه باشد نفقه او همچنان واجب است زيرا مسلمان بودن زوجه شرط وجوب نفقه نيست ولي اگر بعداً مرتد شد نفقه وي ساقط مي‌شود و اگر توبه کرد دوباره نفقه‌اش واجب مي‌‌گردد.
و) زوجه‌اي که به سفر مي‌رود:
اگر زن به اذن شوهر به سفر برود نفقه از او ساقط نمي‌شود ولي شوهر موظف به پرداخت خرج مسافرت نيست خواه سفر او براي امري واجبي مثل حج واجب باشد يا مستحب مثل ديدن خويشاوندان و يا مباح و حتي اگر بدون اذن شوهر به مسافرت حج برود در اين مورد هم نفقه او ساقط نمي‌شود ولي باز هم شوهر در اينجا موظف به پرداخت مخارج مسافرت نيست بلکه فقط به مقداري که قبل از مسافرت و در زمان حضورش لازم بوده است، مي‌پردازد. اما مخارج سفر چنانچه براي امور حباتي باشد مثل مسافرت براي معالجه به عهده شوهر است.

پی نوشت:
(1). سيدمحسن حكيم، منهاج الصالحين، ج 2، ص 213؛ محقق داماد، حقوق خانواده، ص 299.
(2). شهيد ثاني، شرح لمعه، ج 5، ص 465؛ امام خميني، تحرير الوسيله، ج 2، ص 313، مسأله 4.
(3). طوسي، الخلاف، ج 3، ص 86، مسأله 10.
(4). محقق حلي، شرايع الاسلام، ج 2، ص 348؛ محمدحسن، محمدباقر نجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 312.

برگرفته از: نفقه زن از ديدگاه قرآن و سنت، محقق: صدیقه مهرابی - حوزه علميه كوثر شهرستان خرمشهر

لطفا برای اطلاع از آخرین سوالات سایت، عضو خبرنامه شیعه سِی شوید.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 72 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 125 بازدید

لطفا برای اطلاع از آخرین سوالات سایت، عضو خبرنامه شیعه سِی شوید.

پخش زنده تصاویر اماکن مذهبی

با توجه به طرح سوالات و شبهات فراوان، در صورتی که مطالب طرح شده را برای خود مضر تشخیص دادید، از مطالعه آنها بپرهیزید.
توجه: محتوای سامانه پرسش و پاسخ توسط کاربران ایجاد می گردد. لطفا در صورت مشاهده محتوای نامناسب، آن را گزارش کنید.

424 سوال

570 پاسخ

65 دیدگاه

51 کاربر

فعال‌ترین کاربران
این ماه:
  1. العبد - 1 فعالیت
Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum

آخرین ثبت نام کنندگان

  • Alibaghbanbashi (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام May 03, 2019

  • mahsa (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Aug 12, 2018

  • mahshid (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Aug 12, 2018

  • غزل (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Jul 07, 2018

  • میرزا حسین (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Jul 05, 2018

عنوان های کاربری اخیر

پرسش محبوب
- العبد -
تاییدشده
- mahsa -
پرسش جالب
- العبد -
پرسش محبوب
- العبد -
پرسش جالب
- العبد -

 کانال گپ شیعه سِیکانال بله شیعه سِیکانال بیسفون پلاس شیعه سِیکانال ایتای شیعه سِیکانال آی گپ شیعه سِیکانال ویسپی شیعه سِیکانال سروش شیعه سِی

شیعه سِی را دنبال کنید...

صفحه ارتباط با ماآخرین سوالات پرسیده شدهصفحه گوگل پلاس شیعه سِیبخش پرسش های مرتبط با شیعه سِیصفحه فیسبوک شیعه سِیگروه لینکدین شیعه سِی صفحه توئیتر شیعه سِی کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی اینستاگرام شیعه سِی
عضویت در خبرنامه شیعه سِی

حمایت مالی از شیعه سِی
حمایت از شیعه سِی

*۷۸۸*۹۷*۳۸۳۰#

پاسخگوی دینی | صفحه اصلی شیعه سِی | مرکز دانلود اسلامی | دایرکتوری اسلامی | خبرخوان مذهبی | کمپین عاشقان | پخش زنده | حمایت از شیعه سِی | ارتباط با ما
در راستای توسعه فرهنگ گفتگوی دینی، استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع، آزاد (بلامانع) است.

✘ بستن کانال های مذهبی شیعه سِی
...