اولین بار است که به شیعه سِی آمده اید؟ لطفا راهنما را مشاهده فرمایید.
x

آیا نماز جمعه واجب است؟

+1 امتیاز
274 بازدید
سوال شده بهمن 19, 1393 در فقه و احکام شرعی توسط بی نام  
آیا شرکت در نماز جمعه واجب است؟


کانال های مذهبی شیعه سِی

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده بهمن 20, 1393 توسط العبد (4,053 امتیاز)   4 20 30

پاسخ کوتاه

حکم نماز جمعه در زمان حضور امامان معصوم (ع) و وجود دیگر شرایط و عدم وجود تقیه روشن است. در عصر غیبت احکام مختلفی برای آن بیان شده است که شاید بتوان گفت مشهور ترین آن وجوب تخییری نماز جمعه است. برخی از فقها بر این وجوب تخییری ادعای اجماع هم کرده اند اما قطعا این ادعا ثابت نیست زیرا مخالفینی وجود دارند.

پاسخ تفصیلی

 نماز جمعه یکی از عبادات اجتماعی اسلام است که در قرآن نیز به آن اشاره شده است و مردم نیز  در عمل به آن امر شده اند.[1]  این عبادت به اجماع فریقین از واجبات است[2] که در زمان وجود معصوم(ع) باید اقامه شود. در زمان غیبت اگر چه برخی از فقها قائل به وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه شده اند[3] ولی اکثر آنان نظریۀ وجوب تخییری[4] نماز جمعه را پذیرفته اند از جمله این فقها ؛ شیخ طوسی در کتاب نهایه اش است که می توان این نظریه را به او نسبت داد و در تبعیت از ایشان، عدۀ زیادی از فقها وجود دارند که نظریۀ شیخ طوسی را قبول کردند[5] به طوری که برخی بر این مطلب ادعای اجماع کرده اند؛ مثلا شهید شیخ زین الدین و  عالم محقق شیخ علی در شرح " قواعد" و برخی دیگر را می توان از جمله این افراد نام برد.[6]
اما فقها متاخر به روشنی این نظریه را اعلام کرده اند که به ذکر عبارات آنان بسنده می کنیم.
محقق کرکی: علما امامیه از زمان امامان معصوم(ع) تا زمان ما اجماع داشته و دارند که در زمان غیبت نماز جمعه وجوب عینی ندارد بلکه وجوب آن تخییری است.[7]
وحید بهبهانی: از آن چه ذکر کردیم مشخص می شود که قول به وجوب تخییری نماز جمعه با افضلیت نماز جمعه اقوا است.[8]
سید حسین مجتهد کرکی(م 1001): ایشان کتابی دارد به نام "  اللمعة فى عدم عینیة صلاة الجمعة" که در آن اثبات وجوب تخییری نماز جمعه است.[9]
محمد بن حسن فرزند شهید ثانی: ایشان وجوب تخییری نماز جمعه را ثابت می داند.[10]
صاحب جواهر: وجوبی که در نماز جمعه ثابت شده است وجوب تخییری است.[11]
سید کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی:  ایشان می گوید: "نماز جمعه در زمان غیبت امام- علیه و على آبائه الکرام أفضل الصلاة و السلام-واجب تخییرى است بنا بر اقوى."[12]
آیت الله خویی: بر حسب اخبار و روایات، وجوب نماز جمعه، وجوب تخییری است.[13]
سید احمد خوانساری: ایشان قول به وجوب تخییری را به عدۀ زیادی از فقها نسبت می دهد.[14]
حضرت امام خمینی: در روز جمعه انسان مى‏تواند به جاى نماز ظهر دو رکعت نماز جمعه بخواند.[15]
آیت الله بهجت: در روز جمعه انسان مى‏تواند بنا بر أظهر به جاى نماز ظهر دو رکعت نماز جمعه بخواند و در عصر غیبت وجوب آن تخییرى است یعنى نماز جمعه کفایت از نماز ظهر مى‏کند.[16]
مقام معظم رهبری: نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است.[17]
آیت الله سیستانی: مسأله نماز جمعه واجب تخییرى است.[18]
آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله مکارم شیرازی:  نماز جمعه در زمان غیبت کبرى واجب تخییرى مى‏باشد، یعنى میان نماز جمعه و نماز ظهر مخیّر است، ولى در زمانى که حکومت عدل اسلامى مى‏باشد و نماز جمعه اقامه شود، بهتر آن است که نماز جمعه خوانده شود.[19]
آیت الله وحید خراسانی: [نماز جمعه واجب تخییری است. به این معنا که] در زمان غیبت، مکلّف مخیّر است که نماز ظهر بخواند یا با اجتماع شرایط- نماز جمعه بخواند، و احوط نماز ظهر است و افضل نماز جمعه است.[20]
در استدلال به این که وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، وجوب تعیینی است یا تخییری، به برخی از روایات اشاره شده است ولی فقها در نهایت به اصول عملیه تمسک کرده اند و گفته اند: اگر شک کردیم که نماز جمعه در عصر غیبت وجوب تعیینی دارد یا وجوب تخییری (البته بعد از این که اصل مشروعیت آن در زمان غیبت ثابت شده باشد)، باید از قاعدۀ دوران امر بین تعیین و تخییر استفاده کنیم. بر طبق این قاعده[21] می گوییم: در چنین دورانی اصل این است که خصوصیت و تعیین نفی شود ،که نتیجۀ این نفی خصوصیت، قطعاً وجوب تخییری است.[22]
 

پی نوشت:

[1] جمعه،9.
[2] طباطبایی بروجردی، حسین،البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر،ص 11،قم،1416.
[3] این نسبت در رسالۀ نماز جمعه شهید ثانی مشهود است ولی مرحوم وحید بهبهانی نسبت این رساله و این قول را به شهید ثانی به شدت رد می کند . نک : وحید بهبهانی،محمد باقر،مصابیح الظلام،ج1، ص 401،موسسه العلامة الوحید البهبهانی،قم،1424.
[4] واجب تخییرى به این معنى که مکلّف در روز جمعه مخیّر است که نماز جمعه را بخواند در صورتى که شرائطش موجود باشد، یا نماز ظهر به جا آورد پس اگر نماز جمعه را به جا آورد، کفایت از ظهر مى‏کند. نک: توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 405،دفتر انتشارات اسلامی،قم،1424.
[5] جعفریان،رسول،دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه، ص411،قم،بی جا، بی تا.
[6] دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه، ص 606.
[7] کرکی عاملی،علی بن حسین،رسائل محقق کرکی،ج1،ص 147 و 148،کتابخانه آیت الله مرعشی و دفتر نشر اسلامی،قم، 1409.
[8] مصابیح الظلام،ج1، ص 403.
[9] دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه، ص: 86
[10] استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، ج‏7، ص: 262
[11]  نجفی،محمد حسن ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏11، ص 336،دار احیاء التراث العربی،بیروت،بی تا.
[12] یزدی طباطبایی،سید محمد کاظم،سؤال و جواب (للسید الیزدی)، متن، ص 79،مرکز النشر العلوم الاسلامی،تهران،1415.
[13]  خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقى، ج‏6، ص 40و 57،بی جا، بی تا.
[14] خوانساری، سید احمد،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج‏1، ص 523، موسسه اسماعیلیان،قم، 1405.
[15] این مطلب به معنای وجوب تخییری است نک : توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 405.
[16] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 406.
[17] خامنه ای ،سید علی، اجوبة الاستفتاءات، س 606 و 611با استفاده از نرم افزار پرسمان.
[18]   توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 405.
[19] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 406.
[20]. وحید خراسانى، حسین، توضیح المسائل، ص151، م 739، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم، نهم، 1428 ه‍ ق.
[21] در دوران امر بین تعیین و تخییر براءة عقلی و نقلی  بر عدم تعین و خصوصیت است.
[22] نک:التنقیح فی شرح العروة الوثقى، ج‏6، ص: 57

برگرفته از: اسلام کوئست

لطفا برای اطلاع از آخرین سوالات سایت، عضو خبرنامه شیعه سِی شوید.

سوالات مشابه

لطفا برای اطلاع از آخرین سوالات سایت، عضو خبرنامه شیعه سِی شوید.

پخش زنده تصاویر اماکن مذهبی

با توجه به طرح سوالات و شبهات فراوان، در صورتی که مطالب طرح شده را برای خود مضر تشخیص دادید، از مطالعه آنها بپرهیزید.
توجه: محتوای سامانه پرسش و پاسخ توسط کاربران ایجاد می گردد. لطفا در صورت مشاهده محتوای نامناسب، آن را گزارش کنید.

436 سوال

577 پاسخ

94 دیدگاه

81 کاربر

فعال‌ترین کاربران
این ماه:
  Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum

  آخرین ثبت نام کنندگان

  • Mohamadiop (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Sep 16, 2020

  • Sajjadip (امتیاز 59 ) زمان ثبت نام Sep 03, 2020

  • banglanews (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Jun 06, 2020

  • Mahmood (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام May 01, 2020

  • Seyedeh.M (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Apr 29, 2020

  عنوان های کاربری اخیر

  پرسش محبوب
  - العبد -
  پرسش محبوب
  - العبد -
  پرسش خوب
  - العبد -
  پرسش محبوب
  - العبد -
  پرسش محبوب
  - العبد -

   کانال گپ شیعه سِیکانال بله شیعه سِیکانال بیسفون پلاس شیعه سِیکانال ایتای شیعه سِیکانال آی گپ شیعه سِیکانال ویسپی شیعه سِیکانال سروش شیعه سِی

  شیعه سِی را دنبال کنید...

  صفحه ارتباط با ماآخرین سوالات پرسیده شدهبخش پرسش های مرتبط با شیعه سِیصفحه فیسبوک شیعه سِیگروه لینکدین شیعه سِی صفحه توئیتر شیعه سِی کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی اینستاگرام شیعه سِی
  عضویت در خبرنامه شیعه سِی

  حمایت مالی از شیعه سِی
  حمایت از شیعه سِی

  *۷۸۸*۹۷*۳۸۳۰#

  پاسخگوی دینی | صفحه اصلی شیعه سِی | مرکز دانلود اسلامی | دایرکتوری اسلامی | خبرخوان مذهبی | کمپین عاشقان | پخش زنده | حمایت از شیعه سِی | ارتباط با ما
  در راستای توسعه فرهنگ گفتگوی دینی، استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع، آزاد (بلامانع) است.

  ✘ بستن کانال های مذهبی شیعه سِی
  ...