اولین بار است که به شیعه سِی آمده اید؟ لطفا راهنما را مشاهده فرمایید.
x

تقرب بت پرستان به خدا به واسطه عبادت بت‌ ها

0 امتیاز
940 بازدید
سوال شده تیر 16, 1396 در اعتقادی توسط بی نام  

اینکه در قدیم اجسامی را به عنوان بت عبادت می کردند، آیا به عنوان تندیس و نمادی از یک قدرت ماورایی بوده و آن بت چهره خدای مورد نظرشان را یادآوری می کرده است؟ در این صورت آن ها سنگ و چوب را نمی پرستیدند، بلکه قدرتی متافیزیکی را عبادت می کردند.
آیا این که بت پرستان، بت ها را خدا نمی دانستند بلکه آن ها را نماد و چهره خدای مورد نظر خود می دانستند، اشکال بت پرستی را برطرف می کند؟


کانال های مذهبی شیعه سِی

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده تیر 16, 1396 توسط العبد (4,053 امتیاز)   6 22 30

آیا بت پرستان، بت ها را می پرستیدند؟
پاسخ کوتاه

از نظر اسلام، خالق هستی، الله است و تدبیر همه امور جهان تنها در دست اوست. پرستش نیز مخصوص ذات باری تعالی است و همه اقسام بت پرستى، یک نوع تحریف در عقیده خداپرستى است. اصولاً هر موجودى را که انسان، تکیه گاه خود در برابر خدا قرار دهد و سرنوشت خود را در دست او و وابسته به او بداند، "بت" او محسوب مى شود.

انسان های جاهل بت های خود را از سنگ، چوب، فلز و حتّی از مواد خوراکی می ساختند و آن را می پرستیدند و حلّ مشکلات خود را از آن ها می خواستند.

از نظر اسلام، بت پرستی در هر شکلی که باشد شرک و کفر است؛ حتی اگر بت ها را نه به عنوان خالق و مدبر جهان بلکه به عنوان تندیس و نمادی از قدرت متافیزیکی خدا و نزدیک کننده به او پرستش نمایند، از آنجا که پرستش و عبادت غیر خداست، شرک است. در صدر اسلام عده ای از بت پرستان با چنین بهانه هایی کار خود را توجیه می کردند که قرآن در جواب آنان می فرماید: "آگاه باشید که دین خالص از آن خداست، و آن ها که غیر خدا را اولیاى خود قرار دادند و دلیلشان این بود که: «این ها را نمى‏ پرستیم مگر به خاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند»، خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داورى مى‏ کند. خداوند آن کس را که دروغگو و کفران‏ کننده است، هرگز هدایت نمى‏ کند."

پاسخ تفصیلی
در تمام جهان هستی، جز خدای یکتایی که سرچشمه تمام هستی ها و منبع و اصل تمام کمالات است، هیچ کس و هیچ چیز، شایسته عبادت، پرستش و بندگی نیست.

در منطق قرآن، بت و بت پرستى مفهومى بسیار وسیع تر از خدایان ساختگى از سنگ، چوب و فلزات دارد. هر موجودى را که انسان، تکیه گاه خود در برابر خدا قرار دهد و سرنوشت خود را در دست او و وابسته به او بداند "بت" او محسوب مى شود. [1]

پرستش غیر خدا به هر شکلی که باشد بت پرستی و محکوم و مذموم است. زیرا بت پرستى، یک نوع تحریف در عقیده خداپرستى است، عقیده اى که جزء فطرت و سرشت انسان است. به عبارت دیگر بت پرستى در تضاد با فطرت و سرشت همه انسان ها و سرچشمه آن، جهل و نادانى بت پرستان است. جهل به خداوند و ذات پاک و بی مانند او از یک طرف و جهل به علل اصلى حوادث جهان از سوى دیگر و جهل به حقیقت و ماهیت جهان ماوراء طبیعت و کوتاهى فکر از درک مسائل غیر حسّى از جانب سوّم، دست به دست هم داده و در طول تاریخ، سرچشمه بت پرستى شده است، وگرنه چگونه یک انسان آگاه و فهمیده، آگاه به خدا و صفات او، آگاه از علل حوادث، آگاه از جهان طبیعت و ماوراء طبیعت، ممکن است قطعه سنگى را فى المثل از کوه جدا کند، قسمتى از آن را در ساختمان منزل و یا پله هاى خانه مصرف کند، و قسمت دیگرى را معبودى سازد و در برابر آن سجده نماید و مقدّرات خویش را به او بسپارد؟ [2]

انسان به مقتضاى سرشت و خلقت خویش، همواره متوجه نیروى مافوق طبیعت بوده است، این سرشت، با استدلال هاى روشنى از نظام هستى که نشان دهنده وجود یک مبدأ عالم و قادر بوده است، تأیید مى شده و انسان از این دو طریق (سرشت و عقل) همیشه کم و بیش با آن مبدأ هستى آشنائى داشته است. اما زمانی که همین انسان در مسیر فطرت و عقل، از نظر خداجوئى رهبرى نشود، رو به خدایان ساختگى آورده و در برابر آنها سر تعظیم فرود مى آورد و صفات خدائى را براى آن ها قائل مى شود. [3]

تا جایی که گاهی انسان های جاهل، بت های خود را از سنگ، چوب، فلز و حتّی از مواد خوراکی می ساختند و در برهه ای دیگر خورشید و ماه و بعضی از ستارگان را می پرستیدند و زمانی، بعضی از رودخانه ها و دریاچه های مهم مانند رودخانه نیل و دریاچه ساوه را می پرستیدند. [4] متأسفانه باید گفت در عصر و زمان ما، بت پرستی حتی در شکل های زشت تر و قبیح تر مانند پرستش بعضی از حیوانات یا برخی از اندام انسان دیده می شود.

قرآن کریم خطاب به همه بت پرستان می فرماید: «کسانى را که شما غیر از خدا مى خوانید، هرگز نمى توانند مگسى بیافرینند هر چند براى این کار اجتماع کنند و دست به دست یکدیگر بدهند.» [5]

در این آیه، ترسیم جالب و گویایى از وضع بت ها، معبود هاى ساختگى و ضعف و ناتوانى آن ها بیان شده است و بطلان اعتقاد مشرکان را به روشن ترین وجهى آشکار مى سازد.

همه بت ها و همه معبود هاى آن ها و حتى همه دانشمندان، متفکران و مخترعان بشر، اگر دست به دست هم بدهند قادر بر آفرینش مگسى نیستند. [6]

بت پرستان، شناخت غلط نسبت به الله و صفات او داشتند؛ آنان ذهنیتی گنگ و مبهم درباره خدای تعالی داشتند. [7] گواه این معنا این است که برای خدا، همسر و فرزند قائل بودند. آن ها فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند. خداوند در آیات متعددی، این پندار غلط آن ها را سخت نکوهش کرده است. از جمله می فرماید: «کسانی که به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان را به نام دختران نام گذاری می کنند.» [8]

و یا می فرماید: «و (مشرکان) گفتند: خداوند رحمان فرزندی برای خود گرفت. (نه،) او (از داشتن فرزند) منزّه است، بلکه (فرشتگان) بندگان گرامی اند.» [9]

و همچنین بت پرستان، برای بت ها نوعی مقام ربوبیت قائل بودند و حلّ مشکلات خود را از آن ها می خواستند. در حالی که همچنان که خالق هستی، الله است، تدبیر امور جهان نیز تنها در دست اوست، و بت ها موجودات بی جان و فاقد ادراک و اراده اند. [10]

قرآن کریم در این مورد می فرماید: «آن ها غیر از خدا، چیزهایی را می پرستند که به آنان نه زیان می رساند و نه سودی و می گویند: این ها شفیعان ما نزد الله هستند. بگو آیا خدا را به چیزی خبر می دهید که نه در آسمان ها سراغ دارد و نه در زمین. او منزّه و برتر است از همتایانی که (برای او) قرار می دهند.» [11]

از نظر اسلام بت پرستی در هر شکلی که باشد شرک و کفر است؛ حتی اگر بت ها را نه به عنوان خالق و مدبر جهان بلکه به عنوان تندیس و نمادی از قدرت متافیزیکی خدا و نزدیک کننده به او پرستش نمایند، از آنجا که پرستش و عبادت غیر خداست شرک است. در صدر اسلام نیز عده ای از بت پرستان با چنین کلماتی کار خود را توجیه می کردند که قرآن مجید در جواب آنان می فرماید: "آگاه باشید که دین خالص از آن خداست و آن ها که غیر خدا را اولیاى خود قرار دادند و دلیل شان این بود که: «این ها را نمى‏ پرستیم مگر به خاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند»، خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داورى مى‏ کند. خداوند آن کس را که دروغگو و کفران‏کننده است هرگز هدایت نمى‏کند." [12]

بنابراین نه تنها پرستش اجسام و اشیاء که حتی پرستش انبیاء و اولیاء الهی (انسان کامل) به عناوینی مانند جلوه ای از ذات خداوند یا مقرب به پروردگار یا ... جایز نیست و پرستش، تنها شایسته ذات باری تعالی است. البته می توان انبیاء و اولیاء الهی و انسان های کامل را به خاطر مقام بالایی که در اثر عبادت و بندگی خالصانه خداوند به دست آورده اند در پیشگاه خداوند وسیله قرار داد، چرا که خداوند متعال چنین کاری را جایز شمرده و بدان امر فرموده است: "اى کسانى که ایمان آورده‏ اید. از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید و وسیله‏ اى براى تقرب به او بجوئید و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید" [13] البته واضح و روشن است توسل و وسیله قرار دادن غیر از پرستش است. بار دیگر تاکید می کنیم که پرستش تنها مخصوص خدای متعال است.و پرستش و عبودیت برای غیر او به هیچ عنوان جایز نیست.

پی نوشت:
[1] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 11، ص 191، با تصرف
[2] . تفسیر نمونه، ج 6،ص 334،با تصرف
[3] . تفسیر نمونه، ج2،ص341.
[4] . مکارم شیرازی، ناصر، مثال های زیبای قرآن (امثال القرآن)، تهیه و تنظیم: علیان نژادی، ابوالقاسم، ص270، انتشارات نسل جوان، چاپ اول، 1378شمسی.
[5] . حج،73.
[6] . تفسیر نمونه، ج14،ص188.
[7] . تاریخ اسلام، ص 83.
[8] . نجم،27.
[9] . انبیاء، 26.
[10] . تاریخ اسلام، ص85.
[11] . یونس،18.
[12]  .زمر،3
[13]  مائده،35 یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسیلَةَ وَ جاهِدُوا فی‏ سَبیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

برگرفته از: اسلام کوئست

 

0 امتیاز
پاسخ داده شده تیر 16, 1396 توسط العبد (4,053 امتیاز)   6 22 30

تقرب مشرکان به خدا به واسطه عبادت بت‌ ها
با نگاه به آیات قرآن و جریانی که ابن هشام نقل کرده است، انگیزه مشرکان از پرستش بت ها تقرب به خدا نبوده است. لذا استدلال وهابیت به قرآن برای اثبات چنین انگیزه‌ای برای مشرکان، صحیح نیست، چون قرآن مشرکان را در ادعای خود دروغ‌گو معرفی کرده است. آیات دیگر قرآن نیز برداشت اشتباه وهابیت از یک قسمت آیه را تأکید می‌کنند.

جریان وهابیت با تشبیه مسلمانان به مشرکان صدر اسلام، آنان را مشرک و خونشان را حلال می‌دانند. [۱] محمد بن عبدالوهاب با برداشت ناصواب از آیات قرآن می‌گوید: «شرک مشرکین صدر اسلام در توحید ربوبی نبوده، بلکه تنها در توحید عبادی، مشرک بوده‌اند. بنابراین اگر کسی مدعی شود که ما با اعتقاد به خالقیت و رازقیت و مدبریت خدا، توسل به اولیاء الهی داریم و توسل ما از باب تقرب و شفاعت است. لذا اعمال ما شرک محسوب نمی‌شود.» سخنی باطل و خلاف قرآن است چون اتفاقاً مشرکینی که قرآن معرفی می‌ کند انگیزه‌شان از پرستش بت‌ها همین بوده است لذا با وجود این انگیزه آن‌ها مشرک معرفی شده‌اند. [۲] کما این‌که قرآن می‌فرماید: «... وَ اَلَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِیُقَرِّبُونا إِلَى اَللّهِ زُلْفى...[زمر/۳]... و آنان‌ که به جای خدا سرپرستان و معبودانی برگزیده‌اند (و می‌گویند:) ما آنان را جز برای این‌که ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک کنند، نمی‌پرستیم.»
محمدبن‌عبدالوهاب تنها با استدلال به ابتدای آیه این برداشت ناصواب را کرده است و حال آن‌که ادامه آیه چنین برداشتی را غلط معرفی می‌کند. ادامه آیه چنین است: «... إِنَّ اَللّهَ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ فِی ما هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ إِنَّ اَللّهَ لا یَهْدِی مَنْ هُوَ کاذِبٌ کَفّارٌ [زمر/۳]... بی‌تردید خدا میان آنان (و مؤمنان) درباره آن‌چه که اختلاف می‌کنند (و آن آیین توحید و شرک است) داوری خواهد کرد؛ قطعاً خدا آن کس را که دروغ‌گو و بسیار ناسپاس است، هدایت نمی‌کند.»
دقت در بخش دوم آیه کریمه، ما را به چند نکته رهنمون می‌سازد:
اول این‌که مشرکین در داشتن چنین انگیزه‌ای اختلاف نظر داشتند؛ نکته بعدی این است که آن‌ها در ادعا خود، دروغ‌گو هستند؛ نکته دیگر این‌که آن ها علاوه بر ادعای دروغ، اهل کفر نیز هستند آن‌ها به جای این‌که خدا را که سرچشمه همه نعمت‌ها می‌باشد، بت‌ها را می‌پرستند؛ بنابراین خداوند متعال به نبی مکرم اسلام (صلی‌ الله‌ علیه‌ و آله‌ و‌ سلم) خبر می‌دهد که ادعای ظاهری آنان را باور نکن. مشرکان در ظاهر با زبان می‌گویند: «... ما نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِیُقَرِّبُونا إِلَى اَللّهِ زُلْفى...[زمر/۳]... ما آنان را جز برای این‌که ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک کنند، نمی‌پرستیم.» اما در دل، کذاب و کفار هستند.
آیات دیگر قرآن، مطالب مذکور را تأیید می‌کند. قرآن می‌فرماید: «إِذْ نُسَوِّیکُمْ بِرَبِّ اَلْعالَمِینَ. [شعراء/۹۸] که شما را با پروردگار جهانیان برابر و مساوی قرار می‌دادیم» در این آیه روشن است که مشرکان بت‌ها را با خدا یکسان تصور کرده و آن‌ها را در عرض خدا قرار می‌دادند. نه این‌که بت‌ها را به عنوان شفیع نزد خداوند قرار بدهند. آیاتی از قرآن خبر می‌دهد که مشرکان غیر از خدا، آلهه‌ای را به انگیزه پیروزی و یا عزیز شدن، می‌پرستیدند مانند آیه: «وَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللّهِ آلِهَةً لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزًّا [مریم‏/۸۱] و به جای خدا معبودانی گرفتند تا برای آنان مایه عزت و توانمندی باشد.» و آیه: «وَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ یُنْصَرُونَ.[یس/۷۴] و به جای خدا معبودانی انتخاب کرده اند به امید این‌که (به وسیله آن‌ها) یاری شوند.» در این دو آیه با توجه به جمله «من دون الله» کاملاً روشن است که مشرکان بت‌ها را در عرض خدا قرار داده و از آن‌ها اموری را طلب می‌کردند که مخصوص خداوند متعال است.

غیر از آیات قرآن کریم، سیره نویسان نیز علت اولیه و اصلی بت پرستی در مکه را طلب باران و نصرت معرفی کرده اند. ابن هشام در سیره خود نوشته است: «اولین کسی که بت‌پرستی را وارد مکه کرد، عمرو بن لُحَی بود، وی در برگشتن به مکه در شهر «بلقا» مشاهده کرد که عده‌ای از مردم، بت‌ها را خضوع و خشوع و عبادت می‌کنند. از آنان پرسید که این‌ها چیست؟ مردم گفتند: این‌ها آلهه و خدایان ما هستند. ابن لحی گفت: شأن و مقام این بت‌ها چیست؟ ‌بت پرستان شهر بلقاء گفتند: کار این‌ها این است که هر وقت خشک‌سالی بشود، از آن‌ها باران می‌طلبیم، برای ما باران می‌فرستند و مشکلاتمان را برطرف می کنیم. ابن لحی این اعتقاد را پسندید و بتی طلب کرد تا به مکه ببرد؛ آن‌ها «هُبل» را به او دادند. عمرو بن لحی، بت را بالای بام کعبه نصب کرد و چون رئیس قبیله بود، همه مردم را دعوت کرد که در مقابل هُبل عبادت کنند.» [۳] با دقت در این جریان معلوم می‌شود که علت پرستیدن بت‌ها، طلب باران و یاری گرفتن از بت‌ها در برابر دشمنان بوده‌است. کما این‌که ابن هشام گفت: «هر موقع بی باران باشیم، باران می‌فرستد، هر موقع که کمک بخواهیم کمک می‌کند، اگر واقعاً قدرت غیبی در آن‌ها است، ما هم عبادت کنیم.» [۴] بنابراین انگیزه اصلی بت پرستی، طلب باران و پیروزی بوده است که همه مخصوص خدا می‌باشد. ابن لحی نیز همین انگیزه را وارد مکه کرد. عرب جاهلی به تدریج صاحب این عقیده در بت پرستی شد. آن‌ها برای بت‌ها، یک قوه غیبی و قدرت غیبی معتقد بودند.

بنابراین اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشد که اولیاء الهی در عرض خدا هستند و عزت و نصرت و طلب باران و... به دست آن‌ها می‌باشد قطعاً مشرک و کافر خواهد بود. ولی این انگیزه در بین هیچ‌یک از مسلمانان اعم از شیعه و سنی در توسل به اولیاء الهی وجود نداشته و ندارد. لذا اگر مسلمانی با اعتقاد به ربوبیت و الوهیت خداوند متعال از پیامبر خدا و یا بنده صالحی چیزی بخواهد، هرگز دچار شرک نشده است.

پی‌نوشت:
[۱]. تشبیه خیالی و خلاف قرآن
[۲]. «کانوا مقرین لله سبحانه بتوحید الربوبیة، وهو أنه لا یخلق ولا یرزق ولا یحیی ولا یمیت ولا یدبر الأمور إلا الله وحده... و لکن الأمر الثانی هو الذی کفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو: أنهم لم یشهدوا لله بتوحید الألوهیة وتوحید الإلهیة.... فإن قال قائل من المشرکین: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لکن هؤلاء الصالحون مقربون، ونحن ندعوهم و ننذر لهم وندخل علیهم ونستغیث بهم ونرید بذلک الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فقل: کلامک هذا مذهب أبی جهل وأمثاله، فإنهم یدعون عیسى وعزیراً والملائکة والأولیاء یریدون ذلک کما قال تعالى: (والذین اتخذوا من دونه أولیاء ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفى.» محمد بن عبد الوهاب (م۱۲۰۶) مجموعة رسائل فی التوحید والإیمان الناشر مطابع الریاض ص: ۳۶۵و۳۶۶و۳۶۷
[۳]. «أن عمرو بن لحی خرج من مکة إلى الشام فی بعض أموره فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها یومئذ العمالیق-وهم ولد عملاق. ویقال عملیق بن لاوذ بن سام بن نوح-رآهم یعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه الأصنام التی أراکم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا فقال لهم: أفلا تعطوننی منها صنما فأسیر به إلى أرض العرب فیعبدوه؟ فأعطوه صنما یقال له هبل فقدم به مکة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظیمه.» عبد الملک بن هشام (م۲۱۳هـ) سیرة ابن هشام؛ الناشر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفى البابی الحلبی وأولاده بمصر سال ۱۳۷۵هـ؛ ج۱، ص ۷۷
[۴]. «إذا استمطرنا، ‌نمطرنا، إذ استنصرنا ینصرونا»

برگرفته از: پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

لطفا برای اطلاع از آخرین سوالات سایت، عضو خبرنامه شیعه سِی شوید.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 253 بازدید

لطفا برای اطلاع از آخرین سوالات سایت، عضو خبرنامه شیعه سِی شوید.

پخش زنده تصاویر اماکن مذهبی

با توجه به طرح سوالات و شبهات فراوان، در صورتی که مطالب طرح شده را برای خود مضر تشخیص دادید، از مطالعه آنها بپرهیزید.
توجه: محتوای سامانه پرسش و پاسخ توسط کاربران ایجاد می گردد. لطفا در صورت مشاهده محتوای نامناسب، آن را گزارش کنید.

436 سوال

577 پاسخ

94 دیدگاه

87 کاربر

فعال‌ترین کاربران
این ماه:
  Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum

  آخرین ثبت نام کنندگان

  • ادریس (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Sep 13, 2021

  • Mordemoteharek (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Aug 28, 2021

  • M.R.k (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Aug 20, 2021

  • فاطمهام (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Oct 12, 2020

  • حسام گلیکانلو (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Oct 08, 2020

  عنوان های کاربری اخیر

  پرسش محبوب
  - العبد -
  تاییدشده
  - Mordemoteharek -
  پرسش محبوب
  - العبد -
  دوست
  - فاطمهام -
  پرسش معروف
  - العبد -

   کانال گپ شیعه سِیکانال بله شیعه سِیکانال بیسفون پلاس شیعه سِیکانال ایتای شیعه سِیکانال آی گپ شیعه سِیکانال ویسپی شیعه سِیکانال سروش شیعه سِی

  شیعه سِی را دنبال کنید...

  صفحه ارتباط با ماآخرین سوالات پرسیده شدهبخش پرسش های مرتبط با شیعه سِیصفحه فیسبوک شیعه سِیگروه لینکدین شیعه سِی صفحه توئیتر شیعه سِی کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی اینستاگرام شیعه سِی
  عضویت در خبرنامه شیعه سِی

  حمایت مالی از شیعه سِی
  حمایت از شیعه سِی

  *۷۸۸*۹۷*۳۸۳۰#

  پاسخگوی دینی | صفحه اصلی شیعه سِی | مرکز دانلود اسلامی | دایرکتوری اسلامی | خبرخوان مذهبی | کمپین عاشقان | پخش زنده | حمایت از شیعه سِی | ارتباط با ما
  در راستای توسعه فرهنگ گفتگوی دینی، استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع، آزاد (بلامانع) است.

  ✘ بستن کانال های مذهبی شیعه سِی
  ...