آيا سفر در ماه رمضان، علاوه بر قضا موجب كفّاره هم مي شود؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی