میزان زکات فطره از سوی آیت الله مکارم شیرازی اعلام شد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی