دعوت مراجع تقلید به حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی