عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسلامی: تبارشناسی دقیق آیت الله خامنه ای به شناسایی تاریخ تشیع منطقه کمک می کند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی