رهبران ۵۰ کشور آسیایی و اروپایی خواستار قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی شدند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی