پایه‌ریزی بیش از ۱۰۰ طرح مهم برای ارتقاء حوزه‌های علمیه

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی