تبیین استراتژی و گفتمان پیرامون بیانیه گام دوم انقلاب در بمبئی

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی