دبیرکل مجمع تقریب درگذشت اکبر قولی را تسلیت گفت

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی