سی‌وپنجمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ بوعلی سینا برگزار می‌شود

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی