لزوم تشویق حافظان قرآن به دریافت مدارک عالی تحصیلی

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی