یک روانشناس: رسانه ها باید برنامه های مفیدی برای سوگواری افراد در تنهایی تدارک ببینند/رسانه به شناسایی هیجانات افراد بپردازد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی