ستاد کرونا تبعیض سفر به ترکیه و عراق درباره واکسن را پاسخ دهد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی