چرا «شب قدر» به اين نام موسوم است؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی