آیین افتتاحیه سال تحصیلی حوزه علمیه تهران؛ آیت الله العظمی جوادی آملی: حوزه و دانشگاه یک وظیفه دارند.

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی