اجتهاد در حوزه‌ها کمرنگ شده است/ مدارس فقه تخصصی شکل گیرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی