مجمع فعالان رسانه ‌ای حوزوی تشکیل می‌ شود

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی