امام علی(ع) و رویارویی با جامعه نادان و مردمی که دنبال خرافه‌اند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی