دولت ترامپ مجبور شد معرفی معامله قرن را تا پاییز به تعویق بیاندازد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی