دبیرکل سازمان ملل: هیچ جایگزینی برای حل مساله دو کشوری وجود ندارد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی