شهردار قم: انگیزه لازم برای تکمیل منوریل وجود ندارد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی