اعتراف ترامپ به اینکه تحریم‌ها معیشت مردم ایران را نشانه گرفته‌اند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی