آمریکا ۱۶ فرد و نهاد را به‌بهانه ارتباط با دولت سوریه تحریم کرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی