حیدر العبادی: تحریم و هر اقدام دیگری علیه ملت ایران را محکوم می‌کنیم

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی