آيا بالا بردن دستها در تكبيرة الاحرام واجب است؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی