ابراز نگرانی مدیرعامل سازمان آتش نشانی قم از وضعیت ناایمن بازارهای قم

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی