بهمنی: قیمت‌های موجود در جامعه واقعی نیست

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی