نخستین انتخابات رقابتی قزاقستان / قدرت در دست کیست؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی