آمریکا آموزش به خلبانان ترکیه‌ای را متوقف کرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی