دو پاسخ متفاوت از حضرت آیت الله سیستانی و حضرت آیت الله صافی درباره آندوسکوپی هنگام روزه داری

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی