ماندگاری در آئین بزرگداشت حجت الاسلام خرسند: خرابکاری برخی مدیران و کم کاری حوزویان دلیل چاقوخوردن روحانیت است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی