حاجی‌دلیگانی: هیات رئیسه فردا نحوه اجرای حقوق ها را تعیین تکلیف می کند/ موضوع به جمع بندی نرسد، استفساریه می دهیم

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی