ذوالنور به روحانی: به نظر شما مردم این استدلال را می‌پذیرند که وزیر آموزش و پرورش، وزارت را رها کرد تا کاندیدای مجلس شود؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی