برپایی ۳۰ هزار جلسه قرآن در حوزه های علمیه خواهران

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی