آمریکا صلاحیت اظهارنظر درباره ریاست جمهوری سوریه را ندارد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی