آیا عید فطر یک روز به تأخیر می‌افتد؟/تعداد ماه‌های متوالی قمری که می‌توانند ۲۹ یا ۳۰ روزه باشند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی