قطع برق سراسری در جنوب عربستان جان یک نفر را گرفت

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی