لیندسی گراهام از بسته تحریم‌های “ویرانگر” علیه ترکیه خبر داد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی