استاد حوزه علمیه قم: استاد متواضع طلاب را جذب درس و حوزه می کند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی